KONCENTRATY OWOCOWE:

- JABŁKOWY
- TRUSKAWKOWY
- WIŚNIOWY
- CZARNA PORZECZKA
- ARONIA

AROMATY OWOCOWE

 

 

 

O
FIRMIE


Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Polkon Sp. z o.o. działa w Jasienicy, w gminie Łoniów (pow. sandomierski).
Firma Polkon pod koniec grudnia 2013 r. zainwestowała w zakład przetwórczy owoców i warzyw. W połowie sierpnia 2014 r., pierwszy koncentrat był już produkowany. - Zakład zajmuje się produkcją soków zagęszczonych i przetwarza wszystkie owoce dostępne w kraju, od truskawek po jabłka. W ciągu doby zakład przerabia około 1000 ton jabłek, podstawowego surowca

Proces budowy zakładu był przeprowadzony w imponującym tempie. Zakład wybudowano w ciągu 8 miesięcy zaczynając od gołej ziemi. Pod powierzchnię przeznaczono około 2,5 ha . Główna hala produkcyjna na której znajdują się urządzenia technologiczne i magazyn koncentratów ma ponad 3000 m2. Zakład posiada własne ujęcia wody, własną nowoczesną biologiczno- mechaniczną oczyszczalnię ścieków, całą infrastrukturę techniczną: gazową kotłownię, stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, stacje trafo, itp. Zaletą zakładu jest wysoki poziom automatyzacji procesu produkcyjnego. Efektem tego są relatywnie niskie koszty osobowe, na jednej zmianie produkcyjnej w zakładzie przerabiającym 1 000 ton jabłek na dobę pracuje jedynie 7 wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Kapitał zakładowy: 9.982.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, KRS 0000464417
NIP: 864-19-50-248; REGON: 260698878; BDO 000011592

PRODUKCJA

Główna hala produkcyjna na której znajdują się urządzenia technologiczne i magazyn koncentratów ma ponad 3000 m2

 WAGA

Zautomatyzowana waga przyjeżdzających i wyjeżdzających samochodów z ładunkiem

 LABORATORIUM

W pełni wyposażone laobratorium

 


 

 

 

 

GALERIAOFERTA


Nowoczesna linia produkcyjna oraz wykwalifikowana kadra pracownicza daje gwarancję produkcji wysokiej jakości wyrobów. Nie mniej ważna jest jakość wykorzystywanego surowca. Dzięki lokalizacji w największym zagłębiu owocowym w Polsce zakład ma możliwość skupowania surowca o bardzo dobrych parametrach jakościowych. W sezonie skupuje i przetwarza się około 150 tys. ton różnych owoców. Pozyskiwanie owoców przemysłowych z tego terenu wpływa na dynamiczny rozwój lokalnego sadownictwa.

 

Produkowane przez POLKON Sp. z o.o. zagęszczone soki owocowe, są produktem naturalnym uzyskanym w procesie odparowania wody ze świeżych owoców. Są to produkty niczym nie konserwowane, o wysokich walorach smakowych i zdrowotnych nadających się do bezpośredniego spożycia po uprzednim rozcieńczeniu. Jednocześnie wszystkie składniki lotne, aromatyczne owoców zostają odparowane i skondensowane w formie aromatów owocowych. Aromaty te mają zastosowanie przy produkcji soków pitnych, w przemyśle spożywczym i kosmetycznym (np. aromat zielonego jabłuszka).

Stała kontrola procesu technologicznego przez nowoczesne zakładowe laboratorium gwarantuje najwyższą jakość koncentratu. Cały proces produkcji jest sterowany komputerowo z pełną wizualizacją, co daje nam możliwość pełnej kontroli poszczególnych etapów produkcji. Cysterny napełniane są w specjalnym pomieszczeniu z wagą, natomiast beczki z wykorzystaniem linii aseptycznej.
Zapraszamy do współpracyPRODUKCJA

Główna hala produkcyjna na której znajdują się urządzenia technologiczne i magazyn koncentratów ma ponad 3000 m2

WAGA

Zautomatyzowana waga przyjeżdzających i wyjeżdzających samochodów z ładunkiem


LABORATORIUM

W pełni wyposażone laboratorium
 • własne ujęcia wody

 • oczyszczalnia ścieków

 • gazowa kotłownia

 • stacja trafo

 • SPECYFIKACJE

   

  Specyfikacja jakościowa jabłka

  Specyfikacja jakościowa owoce miękkie

  !!! KOMUNIKAT O POŁĄCZENIU !!!


  Data publikacji: 21 sierpnia 2020
  Zarząd Spółki ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW "POLKON" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasienicy, 27-670 Jasienica 91, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 464417, NIP 8641950248, kapitał zakładowy 13.986.000 zł, działając na podstawie art. 500 § 2 [1] w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony dnia 21 sierpnia 2020 roku Plan Połączenia Döhler spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kozietułach Nowych nr KRS 36027 (Spółka Przejmująca) ze spółką ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW "POLKON" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasienicy (Spółka Przejmowana).

  Plan połączenia w formacie PDF

  NAJNOWSZE
  INFORMACJE

   

  SEZON 2017

  • Rozpoczęcie sezonu 2017

  UROCZYSTOŚĆ

  • Dnia 11.09.2015 w Dworze Dwikozy ...

  NOWA STRONA INTERNETOWA

  • Aktualizacja strony internetowej

   

   

  KONTAKT


  Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „POLKON” Sp. z o.o.
  Jasienica 91
  27-670 Łoniów


  KADRY/ROZLICZENIA: tel. 793 209 759, agnieszka.gach-kowalik@polkon.pl
  DZIAŁ ZAKUPU SUROWCA: tel. 666 055 058, zofia.wrobel@polkon.pl
  KSIĘGOWOŚĆ/GŁ. KSIĘGOWA: tel. 781 555 945, teresa.kaczor@polkon.pl
  DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU: tel. 690 020 903, szczepan.masak@polkon.pl
  GŁÓWNY TECHNOLOG: tel. 666 055 408, halina.madzik@polkon.pl
  DZIAŁ OPERACYJNY: tel. 882 103 681, anna.pieklik@polkon.pl
  DZIAŁ LOGISTYKI: tel. 882 108 612, dawid.kwietniowski@polkon.pl
  LABORATORIUM: tel. 882 911 098, laboratorium@polkon.pl
  WAGA: tel. 882 911 152, waga@polkon.pl